Vor mission er at dygtiggøre de ansatte og dermed give dem kompetencer og færdigheder indenfor blandt andre mental parathed og præhospital behandling af én eller flere tilskadekomne.

 

Virksomhedens gevinst er positive, kompetente og motiverede medarbejdere, der kan gøre en forskel – og får dem til at fremstå som professionelle og velforberedte.

Vi tror på, at der læres bedst ved at få hands on. Derfor er hovedvægten af vores undervisning baseret på scenarier i relevante omgivelser, hvor medarbejderne lærer at

 

 • skabe overblik og mindske kaos

 • behandle tilskadekomne

 • håndtere situationen til politi, brand og/eller redning ankommer

 • disponere

 • samarbejde som et team

Vi giver virksomheden og dermed medarbejderne metoder til at kunne skabe gode rutiner til at blive mentalt parate til en given opgave. Med tanke på at der kan ske en utilsigtet hændelse, er det vigtigt med fokus på at kunne håndtere den så korrekt som muligt både for den enkelte medarbejder og for virksomheden som helhed.

 

Nedenstående er nogle af de områder, vi vurderer under udarbejdelse af kundens produkt:

 

 • Hvad er stedets procedure, hvis der sker en hændelse med flere tilskadekomne?

 • Hvorledes er personalets forudsætninger for at håndtere det?

 • Har personalet forudsætninger for at være mentalt parate til en voldsom hændelse?

 • Hvilken uddannelse har personalet i at håndtere paniske gæster?

 • Hvorledes kontrolleres sikkerheden ved indgangen, således at der ikke sker indsmugling af våben
  eller andet, der kan skabe kritiske tilstande på stedet?

 

for hvad nu hvis??