Crowd Management

  • En god planlægning er alfa og omega – herunder at have klare procedurer for stedet. Vi hjælper med at gennemgå dem, I allerede har herunder komme med forslag til eventuelle optimeringer.

  • Vi underviser i vigtigheden af briefing og opgavefordeling til personalet.

  • Vi gennemgår, hvilke faktorer, der er af afgørende betydning for en god og sikker afvikling af et event – før, under og efter.

  • Vi underviser i, hvorledes man sikkert og respektfuldt foretager adgangskontrol/visitation.

  • Vi lærer jer om vigtigheden af at være observerende i forhold til mennesker og/eller ting, der afviger fra normalbilledet, samt at handle i forhold til tidens øgede trusselsbillede.

  • Vi giver jer viden om og kendskab til procedurer for, hvorledes I sikrer jer selv og jeres gæster i forhold til truende personer og/eller tilstande

  • Vi giver jer metoder til god konflikthåndtering – verbal som fysisk 

  • Vi hjælper jer med at udfærdige procedurer/actioncards i forhold til stedets udformning.

  • Vi gennemgår jeres førstehjælpsmæssige materiel – og hjælper med at optimere.